Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 09:56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «INTERREG V-A Ελλάδα -Ιταλία 2014 2020 Authentic Olive Net».

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 61899/23.11.2020 ΑΔΑ: ΨΕΜΛΟΞ3Μ-8ΜΔ, Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ/Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «INTERREG V-A Ελλάδα -Ιταλία 2014 2020 Authentic Olive Net»,με χρηματοδότηση από το INTERREG V-A Ελλάδα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-AUTHENTIC OLIVE NET

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree