Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπηρεσίες Εργαστηρίου Αναλύσεων Εδαφών, Φυτών, Νερών

Το Εργαστήριο αναλύσεως εδαφών, φυτών, νερών εκτός από την υποστήριξη όλων των ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και έργων που πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο και για την παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πραγματοποιώντας αναλύσεις σε εδαφικά και , φυτικά δείγματα και δείγματα νερών καθώς και σε δείγματα αποβλήτων στερεών και υγρών διαφόρου προελεύσεως (αστικών, βιομηχανικών κ.λπ.) και λοιπών υλικών (π.χ. τεχνητά υποστρώματα, ζεόλιθος), ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες: Οι πραγματοποιούμενες αναλύσεις είναι οι παρακάτω:

 

 

 

 

Εδάφη

Αναλύσεις χαρακτηρισμού:

 • κοκκομετρική σύσταση,
 • pH,
 • ηλεκτρική αγωγιμότητα,
 • αλατότητα,
 • ελεύθερα ανθρακιά άλατα,
 • περιεκτικότητα σε οργανική ουσία,
 • περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο (Ν)
 • ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (ΙΑΚ),
 • αναταλλάξιμα κατιόντα (κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο),
 • βαθμός κορεσμού με βάσεις,
 • βαθμός αλκαλίωσης

Ο προσδιορισμός της ορυκτολογικής σύστασης των εδαφών (όπου κρίνεται απαραίτητη) γίνεται σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια των πανεπιστημίων.

Περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων:

 • διαθέσιμος φωσφόρος (Ρ)
 • νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν)
 • αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν)
 • ανταλλάξιμα βασικά κατιόντα (κάλιο-Κ, νάτριο-Νa, ασβέστιο-Ca, μαγνήσιο-Mg)
 • ανταλλάξιμο αργίλιο (Al)
 • διαθέσιμες και ολικές συγκεντρώσεις μεταλλικών στοιχείων (σίδηρος-Fe, ψευδάργυρος-Zn, μαγγάνιο-Mn, χαλκός-Cu)
 • διαθέσιμο βόριο

Περιεκτικότητα τοξικών στοιχείων:
Διαθέσιμες και ολικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων: κάδμιο-Cd, μόλυβδος-Pb, νικέλιο-Ni, χρώμιο-Cr

Φυτά

Ολικές συγκεντρώσεις θρεπτικών στα φύλλα

 • Μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg)
 • Ιχνοστοιχεία (B, Fe, Mn, Zn, Cu)
 • Τοξικά στοιχεία (Cd, Pb, Ni)

Νερά

 • pH
 • ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • αλατότητα
 • αλκαλικότητα
 • σκληρότητα
 • διαλυτά στερεά
 • κατιόντα Κ+, Νa+, Ca2+, Mg2+
 • ανιόντα CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-

Απόβλητα

Υγρά

 • όλες οι αναλύσεις τω νερών
 • βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD),
 • χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)

Στερεά

 • όλες οι αναλύσεις των εδαφών
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree