elgo general header

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 12:41

Έργα ΑΓΡΟΕΤΑΚ

ΚΥΠΕ     ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
7721/Β38

ΑΡΓΥΡΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ Αποκατάσταση της ρύπανσης καδμίου, μολύβδου και ψευδαργύρου σε εδάφη της περιφέρειας Θεσσαλίας, με καλλιέργεια φυτών σιταριού και μηδικής και χρήση ζεόλιθου.
7737/Β52 ΒΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΟΛΟΣ Ενίσχυση του ρόλου της γεωργικής βιοποικιλότητας στη βιολογική γεωργία με έμφαση στη φυτοπροστασία για μια πολυλειτουργική γεωργία.
3321/99 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΣ Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για διάγνωση της ανθεκτικότητας του Myzus persicae σε εντομοκτόνα. Παρακολούθηση ανθεκτικότητας σε νεονικοτεινοειδή και νεοεισαχθέντα εντομοκτόνα σε πληθυσμούς της αφίδας και έλεγχος για την εμφάνιση της νέας μεταλλαγής R81T που προσδίδει ανθεκτικότητα σε νεονικοτεινοειδή.
7744/Β58

ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΟΛΓΑ

ΛΑΡΙΣΑ Αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας εγχώριου γενετικού υλικού κτηνοτροφικών ψυχανθών και λιβαδικών φυτών.
3288/78 ΒΕΛΑΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ Ετερογενές Σύστημα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραμέτρων για την Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Πρόβλεψης της Παραγωγικότητας με Εφαρμόγη στις Σύγχρονες Καλλιέργειες – ΕΥΚΑΡΠΟΣ.
3484/169

ΓΕΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΡΧΕΟΕΙΔΩΝ IN VITRO.
3204/51 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/676/EEC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. To πρόβλημα της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης στη Θεσσαλία: συμπληρωματικές δράσεις και μέτρα αντιμετώπισης, εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
3193/40 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΟΛΟΣ Έλεγχος, παρακολούθηση επιπέδων ανοσίας και καταπολέμηση προνυμφικών πληθυσμών καρπόκαψας μήλων.
3662/194 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Χαρτογράφηση της επίδρασης της γεωγραφικής θέσης στην ποιότητα της ίνας του βαμβακιού σε συνδυασμό με τον παράγοντα ποικιλίες.
3202/49 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της αζωτούχου λίπανσης σε καλλιέργεια αραβόσιτου με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.
7659/Β18

ΖΕΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΤΡΑ Μελέτη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών της φράουλας (Fragaria×ananassaDuch.), σε σχέση με περιβαλλοντολογικές μεταβλητές και σκοπό την διατήρηση της ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων.
7959/Β73 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΟΛΟΣ Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών της πατάτας με βάση την αντιμετώπιση του δορυφόρου της πατάτας (Leptinotarsadecemlineata) στην Ελλάδα. Βιοδοκιμές εργαστηρίου προσδιορισμού ανθεκτικότητας και διαχείριση (ResistanceManagement).
3306/84 ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑ Μελέτη της ταχείας καταγραφής δεικτών της φωτοχημείας της φωτοσύνθεσης για πρώιμη διάγνωση προσβολών από ιούς και εφαρμογή στην παραγωγή καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού.
3312/90 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΤΡΑ

Ταχεία μοριακή ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μυκήτων υψηλής επίπτωσης σε δείγματα πατάτας.

3368/130 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Έλεγχος και αξιοποίηση υπολειμμάτων καλλιεργειών βαμβακιού (καρύδια,βλαστός), υπολειμμάτων σπόρων και παραπροϊόντων βαμβακιού (σπασμένες ίνες) ως πρόσθετα σε ζωοτροφές ορνίθων στρουθοκαμήλων και γαλόπουλων.
3505/187

ΚΟΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ Βελτιστοποίηση διαχείρισης παράκτιου υδροφορέα προς άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων σε περιοχές με προβλήματα ρύπανσης και υφαλμύρισης. Εφαρμογή στο δέλτα του Πηνειού.
7756/Β70 ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ Διερεύνηση της επίδρασης ρυθμιστών ανάπτυξης στην παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, των κυριότερων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, με τη χρήση καινοτόμων αεροπονικών και υδροπονικών συστημάτων.
3526/177 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑ Μελέτη της επίδρασης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων των ειδών Beauveriabassiana, Metarhiziumrobertsii (anisopliae) και Isariafumosorosea στην συμπεριφορά και θνησιμότητα αφίδων του γένους Myzuspersicae και στην ικανότητά τους μετάδοσης μη έμμονων ιών.
7751/Β65 ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ Γενετική Ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών Αμπέλου Βορείου Ελλάδος.
3387/116 ΜΟΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑ Επίδραση των συστημάτων κατεργασίας του εδάφους στην κατανομή των θρεπτικών στοιχείων και στην διάβρωση του εδάφους.
3373/125 ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες.
3665/193

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Διερεύνιση παραμέτρων παραγωγικότητας, σταθερότητας και ποιότητας σε ποικιλίες/γενοτύπους βίκου (Vicia sativa L.) και κριθαριού (Hordeum vulgare L.) για παραγωγή ζωοτροφών: σε συγκαλλιέργεια και αμιγή καλλιέργεια.

7481/Β4 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην υφαλμύρινση και σύνταξη οδηγού βέλτιστης διαχείρισης του αρδευτικού νερού σε παράκτια περιβάλλοντα.
7710/Β29 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ Ελληνικά Αυτοφυή Είδη: αξιολόγηση της χρήσης τους σε μίγματα εδαφοκάλυψης επισκέψιμων αγροκτημάτων ή περιαστικών πάρκων.
3129/17

ΝΤΕΡΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΒΟΛΟΣ Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Σχεδιασμού και Τυποποίηση Θερμοκηπίων.
7757/Β71

ΝΤΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ Ορθολογική Διαχείριση Λίπανσης - Θρέψης Καλλιέργειας Τομάτας: Διερεύνηση Εισροών Ενέργειας - Αγροχημικών και Προσδιορισμός των Αποτυπωμάτων Άνθρακα και Νερού για την Παραγωγή Προϊόντων με Υψηλή Προστιθέμενη Αξία.
3392/109 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ Διερεύνηση της επίδρασης της ηλιοθέρμανσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καλλιέργειας μαρουλιού και στον έλεγχο της ασθένειας της λεύκανσης των νεύρων σε σχέση με αλλαγές στη μικροχλωρίδα του εδάφους
7731/Β46

ΠΑΝΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΛΑΡΙΣΑ Μελέτη και αξιολόγηση πληθυσμών μηδικής ως προς το παραγωγικό δυναμικό, τα αγροκομικά και ποιοτικά γνωρίσματα και την παραλλακτικότητα με στόχο τη δημιουργία νέων ποικιλιών.
3493/141 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΛΟΣ Χρήση της λιναλούλης (Linalool),ενός συστατικού των αιθέριων ελαίων των εσπεριδοειδών, ως φυσικό απωθητικό και αποτρεπτικό ωοτοκίας των θηλυκών της μύγας της Μεσογείου Ceratitiscapitata (Diptera: Tephritidae)
3679/230 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ταξινόμηση και ομαδοποίηση των σημαντικότερων εμπορικά ποικιλιών βάμβακος βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και καταγραφή καλλιεργητικών στοιχείων (καλλιεργητικές τεχνικές, μέθοδος άρδευσης) που ενδεχομένως επιδρούν στην ποιότητα.
3197/44

ΠΑΤΣΙΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ Σύγκριση συστημάτων καλλιέργειας βάμβακος βάσει της επίδρασής τους στην απόδοση και στην ποιότητα του εδάφους στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
7729/Β44 ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος διαχείρισης ορεινών οικοσυστημάτων με προστατευτική προοπτική στο πλαίσιο δασοπονίας πολλαπλών σκοπών.
3494/139

ΡΟΥΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΟΛΟΣ Αξιολόγηση της συνδυασμένης εντομοκτόνου δράσης εντομοπαθογόνων μυκήτων και αδρανών μυκήτων και αδρανών υλών εναντίον εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων.
7679/Β24 ΣΥΓΓΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΑ Διερεύνηση της παρουσίας του ιού της ήπιας ποικιλόχρωσης της πιπεριάς ως παθογόνο καλλιεργειών και ως δείκτη μόλυνσης υδάτινων πόρων από ανθρωπογενή λύματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
3378/124

ΤΙΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ Αξιοποίηση της καλλιέργειας του βίκου (Vicia sativa L.) ως χλωρή λίπανση. Μελέτη της επίδρασης του γενοτύπου και της πυκνότητας σποράς στο παρεχόμενο άζωτο.
7693/Β27

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΒΟΛΟΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής Τρούφας.
3533/223 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

Ανάπτυξη και πληθύσμωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων φυτικών ειδών σημαντικών για καλλιέργεια και γενετική βελτίωση, και κατασκευή θεματικών χαρτών εμφάνισης και πρόβλεψης αυτών στην Ελληνική Επικράτεια.

7641/Β16 ΧΑΒΑΝΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΡΙΣΑ Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των εκχυλισμάτων των ειδών Pinus pinea L., Quercus conferta Kit., Festuca ovina και Trifolium pratense και εφαρμογές τους στη βιομηχανία.
509/201 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Εφαρμογή της φυτορρυθμιστικής ουσίας PIX™ και συμπλόκων της με κυκλοδεξτρίνες και επίδραση της στην απόδοση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού.

Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

  • Διεύθυνση : ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1 – 41335 ΛΑΡΙΣΑ
  • Email : gramateia@nagref.gr
  • Τηλέφωνα : 2410 671290, 671300
  • Fax : 2410 671321

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών φυτών

Ορισμένα από τα κύρια αντικείμενα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.
Διαβάστε περισσότερα...

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree